Close Bar

Privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer Ungap Technology B.V.

Voor Ungap Technology B.V. (hierna “Ungap”) is jouw privacy belangrijk. Daarom is Ungap duidelijk en open over de manier waarop we gegevens over jou verzamelen en gebruiken. In dit document lees je onze privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer. Deze zijn van toepassing op de websites van Ungap en alle producten en diensten die verband houden met deze verklaringen of die bij verwijzing hierin zijn opgenomen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Met het bezoek van de website https://Ungap.tech/ accepteer je de gebruikersvoorwaarden zoals deze beschreven staan in dit document. Deze beschikbare versie van de privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt of tot dat er een nieuwe versie geplaatst wordt op deze pagina.

Informatie op de Ungap website

Op zijn website informeert Ungap jou over zijn eigen producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt met zorg samengesteld, maar de juistheid, actualiteit, nauwkeurigheid, geldigheid en volledigheid van de getoonde informatie en van de informatie waarnaar op de website wordt verwezen kan niet door Ungap worden gegarandeerd. Ook kan Ungap niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Ungap kan op elk moment informatie op de website wijzigen of aanvullen, hiervoor hoeft zij geen voorafgaande mededeling te verzenden.

Informatie, producten en diensten van derden

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Ungap, zijn slechts voor jouw informatie opgenomen. Hoewel Ungap erg selectief is over de informatie van derden op haar website en over de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Ook kan Ungap niet instaan voor de kwaliteit van de producten en diensten die daarop worden aangeboden. Ungap geeft geen enkele garantie en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Ungap is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van toegang tot of gebruik van deze websites, dan wel voor de toegang of het gebruik van informatie, producten of diensten van derden. De hyperlinks en verwijzingen worden jou slechts aangeboden ter informatie en ten behoeve van je gebruiksgemak.

Welke persoonsgegevens verwerkt Ungap van jou?

Ungap kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten van Ungap , en/of omdat je deze zelf aan Ungap hebt verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van een formulier via onze website, het opgeven voor de nieuwsbrief of doordat je op enige andere wijze je belangstelling voor Ungap kenbaar maakt of contact hebt met UNGAP . Ungap kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je bedrijfsnaam
  • Je e-mailadres
  • En overige gegevens die jzelf aan Ungap hebt verstrekt

Waarom verwerkt Ungap jouw persoonsgegevens?

UNGAP verwerkt jouw persoonsgegevens om in de toekomst contact met je op te nemen, voor de afhandeling van de eventuele overeenkomst tussen jou en UNGAP , voor de overige dienstverlening van Ungap en voor zijn interne bedrijfsvoering. Dit kan zijn, omdat je hierom verzoekt en dus zelf toestemming geeft, maar ook om je schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) te kunnen benaderen indien wij je telefonisch niet hebben kunnen bereiken. Verder kunnen wij contact met je opnemen via bijvoorbeeld een nieuwsbrief (waarvoor je jezelf natuurlijk ook weer kan afmelden) of om je uit te nodigen voor beurzen of evenementen. Daarnaast kan Ungap je gegevens gebruiken om contact met je op te nemen in verband met de tussen jou en Ungap gesloten overeenkomst. Ungap zal jouw gegevens niet voor andere doelen gebruiken. Ungap hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. Daarom worden jouw persoonsgegevens altijd behandeld in overeenstemming met de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Wat als ik niet wil dat mijn gegevens verwerkt worden?

Wanneer je niet wilt dat Ungap jouw persoonsgegevens verwerkt, kun je dit aan ons kenbaar maken. Wij zullen jouw gegevens dan verwijderen en niet langer verzamelen. Dit heeft geen verdere gevolgen voor het gebruik van onze website; de informatie op de website is dan nog steeds bereikbaar. Ungap zal je alleen niet langer kunnen benaderen via bijvoorbeeld de nieuwsbrief, nadat je jouw e-mailadres hebt laten verwijderen.

Hoe lang bewaart Ungap jouw gegevens?

UNGAP bewaart jouw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de bovengenoemde doeleinden. Indien er geen overeenkomst tussen jou en Ungap tot stand komt, bewaart Ungap jouw gegevens niet langer dan één (1) jaar om je eventueel gedurende deze periode te benaderen voor aanbiedingen die voor jou relevant kunnen zijn. Geef je jezelf op voor een evenement, dan bewaart Ungap je gegevens niet langer dan twee (2) jaar om je eventueel gedurende deze periode te benaderen voor aanbiedingen die voor jou relevant kunnen zijn.

Delen met anderen

Ungap zal jouw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast kan Ungap jouw gegevens aan anderen verstrekken als zij hiervoor jouw toestemming hebben verkregen.

In kaart brengen websitebezoek

Ungap houdt via zijn website algemene bezoekersgegevens bij, zoals het tijdstip waarop je onze website hebt bezocht. Ook worden gegevens opgeslagen, die je browser automatisch meestuurt. Deze gegevens gebruikt Ungap om het bezoek- en klikgedrag op haar website te analyseren. Deze informatie kan Ungap vervolgens gebruiken om de werking van zijn website te verbeteren. Waar mogelijk worden deze gegevens geanonimiseerd.

Cookies

Ungap maakt op zijn website gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en zorgt ervoor dat de toegang tot de website en de navigatie daarop wordt vergemakkelijkt, zodat je websitebezoek sneller en efficiënter verloopt.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop jij je bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat jij dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om je voorkeuren te onthouden. Ungap maakt gebruik van functionele cookies voor het onthouden van je loginnaam en/of andere instellingen en voor het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server. Ungap maakt op haar websites verder gebruik van zogeheten session cookies en van session storage. Ungap cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Deze cookies bevatten elke keer dat je de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden automatisch verwijderd, zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies

Met het bezoek van de website geef je toestemming aan Ungap voor het plaatsen van tracking cookies op jouw apparatuur, welke kunnen worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt buiten https://Ungap.tech/. Deze cookies slaan je IP-adres op. Hierdoor weet Ungap dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

JavaScript

We controleren of je apparaat, zoals je computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat je uitklapmenu’s ziet op de website. Als je apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website mogelijk niet op de juiste manier weergegeven.

Sociale media buttons

Op de website wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons, bijvoorbeeld van Twitter. Via deze buttons kun je informatie van de website delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen het gebruiksgemak optimaliseren maar ook je surfgedrag volgen. Via je browser kun je de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen.

Analytische cookies

Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren hoeveel bezoekers onze website bezoeken en welke pagina’s zij bekijken. Google Analytics plaatst hiervoor cookies. De door de cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan Ungap ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses ziet Ungap hoe zijn website gebruikt wordt en of de advertenties en campagnes van Ungap effectief zijn. Op basis hiervan kan Ungap aanpassingen maken op zijn website en in zijn services. Lees ook het privacybeleid van Google voor meer informatie over de analyse door Google. Ungap heeft Google geen toestemming gegeven om via Ungap verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

HubSpot

Naast Google Analytics gebruiken wij HubSpot om bezoekers van onze website te analyseren zoals het aantal bezoeken en welke pagina’s zij bekijken. HubSpot plaatst hiervoor cookies. De door de cookie verzamelde gegevens worden door HubSpot geanalyseerd en de resultaten worden aan Ungap ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses ziet Ungap hoe zijn website gebruikt wordt en of de advertenties en campagnes van Ungap effectief zijn. Op basis hiervan kan Ungap aanpassingen maken op zijn website en in zijn services. Lees ook het privacybeleid van HubSpot voor meer informatie over de analyse door HubSpot. Ungap heeft HubSpot geen toestemming gegeven om via Ungap verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten.

Leadfeeder

Naast Google Analytics gebruiken wij Leadfeeder om bezoekers van onze website te analyseren zoals het aantal bezoeken en welke pagina’s zij bekijken. Leadfeeder plaatst hiervoor cookies. De door de cookie verzamelde gegevens worden door Leadfeeder geanalyseerd en de resultaten worden aan Ungap ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses ziet Ungap hoe zijn website gebruikt wordt en of de advertenties en campagnes van Ungap effectief zijn. Op basis hiervan kan Ungap aanpassingen maken op zijn website en in zijn services. Lees ook het privacybeleid van Leadfeeder voor meer informatie over de analyse door Leadfeeder. Ungap heeft Leadfeeder geen toestemming gegeven om via Ungap verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten.

Session storage

Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in je browser. Session storage zorgt ervoor dat je makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Overige cookies

UNGAP maakt op zijn website mogelijk gebruik van een WordPress plugin voor taal-functionaliteiten. Dit houdt in, dat er aan de website een talenmenu is toegevoegd, zodat gebruikers makkelijk een taal kunnen kiezen. Verder wordt gebruik gemaakt van Google Tag Manager. Hiermee kan Ungap tags toevoegen aan zijn websites. Met een tag wordt elk stukje code van bijvoorbeeld Google Analytics, Google Adwords maar ook LinkedIn bedoeld.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wilt u de persoonsgegevens die wij verwerken inzien, aanpassen of laten verwijderen? Dan kun je een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens naar ons toesturen via het e-mailadres hello@Ungap.tech. Ook kun je te allen tijde eerder gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens weer intrekken. Ungap zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging van jouw gegevens

Ungap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom neemt Ungap passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of vernietiging van de gegevens tegen te gaan. De website van Ungap gebruikt een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Mocht je toch de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Ungap. Je kunt ook contact opnemen met Ungap als je meer informatie wenst over de beveiliging van de website van Ungap. Dit kan beide via hello@Ungap.tech.

Wat als je een klacht hebt over de verwerking?

Allereerst vindt Ungap het heel vervelend dat je niet tevreden bent over de verwerking van je persoonsgegevens door Ungap. Ungap wil je klacht graag ontvangen, zodat een oplossing gezocht kan worden. Mocht deze oplossing voor jou niet voldoende zijn, dan heb je ook altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de volledige website van Ungap en op dit document is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Overijssel is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Onze contactgegevens

Vestigingsadres
Ethaanstraat 3

7463 PC Rijssen
Nederland

Telefoonnummer
0548 597 340 

Emailadres
hello@Ungap.tech 

Website
https://Ungap.tech/ 

KvK-nummer
08112553