Close Bar
Inspiratie / De moderne werkplek post..
11 november 2021

De moderne werkplek post Corona

Logitech_Banner_Shape Logitech_Banner_Shape_mobile

Van werken op kantoor naar werken overal. Maar wat gebeurt er dan met het kantoor? We hebben al eerder geschreven over de hybride werkomgeving waarin met name gesproken is over de benodigde faciliteiten. Maar hoe zit het met de kantoorinrichting?

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen maar de trend van een hybride werkomgeving is niet nieuw en een aantal jaren terug al in gang gezet. Vooruitstrevende organisaties op het gebied van modern werken zoals Atlassian, PicNic en Tiquets hebben wij hier al op mogen inrichten. Door Corona is het alleen in een stroomversnelling geraakt waardoor organisaties voor het blok gezet worden.

Corona endgame

The endgame t.a.v. Corona is natuurlijk onbekend. Niemand weet hoe lang het nog duurt en wat de effecten zijn. Maar wij geloven dat de ingezette trend waarbij kantoren geen verzameling van werkplekken meer zijn maar ruimtes voor teams om bijeen te komen en samen te werken zich zal blijven voortzetten.

Dit betekent dat werkplekken vervangen worden door social hubs. Vergaderruimtes niet meer alleen gebruikt worden om te vergaderen maar ook om in hybride vorm samen te werken.

Kantoortuinen zijn verleden tijd. Op kantoor komt meer aandacht voor sociale interacties in een huiselijke omgeving. Dit stimuleert de creativiteit en saamhorigheid.

Van kantoor naar Habitoor

Het kantoor heeft nog steeds diverse werkzones, wel wordt het gebruik en de inrichting anders. Neem bijvoorbeeld de bekende vergaderruimtes. Deze worden niet meer alleen voor een marketingmeeting van een uur geboekt. Nee de afdeling marketing spreekt af om op woensdag naar kantoor te komen en als team te werken in deze ruimte.

De ruimte moet hier uiteraard wel op ingericht zijn. Dat betekent voldoende ruimte en goede stoelen om prettig te kunnen werken. Evenals extra stopcontacten in de tafel om laptops op te kunnen laden. Tussen het werken door ontstaat een brainstorm waarvoor je tools als Mural, Miro en Microsoft Whiteboard wilt kunnen gebruiken op het grote scherm in de ruimte.

En omdat je langere tijd in die ruimte verblijft wil je van tijd tot tijd even lekker koffie kunnen drinken in een publieke ruimte waar je zowel actief als huiselijk kunt zitten. Hier hangen digitale schermen met zowel zakelijke als amusante informatie.

In het gehele kantoor is aandacht voor gezondheid en welzijn. Zo wordt verlichting, muziek en geluid toegepast op het ‘biofile’ ritme van de mens. Dat betekent in de ochtend feller blauw licht en bijpassende muziek voor activatie en concentratie. Richting het einde van de dag wordt de verlichting langzaam geler zodat je niet stuiterend naar huis gaat. Door toepassing van ‘sound scapes’ worden storende geluiden gemaskeerd en gevoelens van welzijn plus motivatie gestimuleerd.

Architect Casper Schwarz heeft een mooie benaming gegeven aan deze omgeving waar je elkaar treft, samenwerkt en overlegt, namelijk het Habitoor. Een aantrekkelijke ontmoetingsplek met de juiste faciliteiten en aandacht voor de mens.

De moderne werkplek post Corona-Habitor-2
De moderne werkplek post Corona-Habitor-3
De moderne werkplek post Corona-Habitor-1

Wat betekent dit voor mij?

Dus wanneer je dacht minder bedrijfsoppervlak nodig te zijn door de verdeling van je medewerkers kom je van een koude kermis thuis. De bezettingsgraad van kantoren is dan wel lager maar aan elkaar geschakelde bureaus nemen minder ruimte in beslag dan huiskamersettings en (afgesloten) samenwerkingsruimtes.

Voor veel organisaties betekent dat een volledige omslag qua kantoorinrichting. Met alle onzekerheden van het moment is dat niet direct het advies. Het belangrijkste is om flexibel te blijven en de eerste stappen te zetten naar het nieuwe en hybride werken. Door te investeren in toekomstbestendige techniek faciliteer je de nieuwe werkvorm voor nu én in de toekomst.

Meer informatie

Zet direct de eerste stap!

Vraag een gratis Quickscan aan en wij laten zien hoe techniek jou kan helpen in de eerste stappen naar de nieuwe werkvorm.

card_shape_2